Limara

Parkieten

Parkieten zijn kleine papegaaiachtige met een lange staart ten opzichte van de lichaamslengte.

Een koppel parkieten zal doorgaans gelukkiger zijn dan een parkiet die alleen wordt gehouden, vandaar

deze meestal door liefhebbers per koppel in volière worden gezet. Als u slechts één vogel houdt, dan

zult u voor de sociale simulatie moeten zorgen die het dier nodig heeft.

Bekijk meer foto's

Goudparkiet
aratinga guarouba

parkiet_goudparkiet
parkiet_goudparkiet2
parkiet_goudparkiet3

Bekijk meer foto's

Zonparkiet
artatinga solstitialis

AdobeStock_166945019
AdobeStock_186722991
parkiet_zonparkiet1

Bekijk meer foto's

Hoornparkiet
Eunymphicus cornutus

hoornpark
Limara Parkiet
parkiet_hoornparkiet

Bekijk meer foto's

Gele alexander parkiet
Psittacula eupatria

parkiet_ gele alexander parkiet2
parkiet_ gele alexander parkiet3

Bekijk meer foto's

Gele koningsparkiet
Alisterus scapularis

parkiet_gele koningsparkiet2
parkiet_ gele konings parkiet4